Hệ thống CCM QueueBee giúp bạn kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình. Bạn có thể triển khai Quản lý nội dung tập trung (CCM) trên máy chủ trong Trụ sở chính hoặc áp dụng lưu trữ dựa trên công nghệ điện toán đám mây đặc trưng của chúng tôi.

QueueBee CCM là giải pháp nền tảng web hoàn toàn loại bỏ sự cần thiết của bất kỳ cài đặt phần mềm nào. Nó cung cấp bảng điều khiển tất cả trong một để hợp nhất thông tin dữ liệu theo thời gian thực từ các hệ thống QueueBee, chẳng hạn như Quản lý xếp hàng, Quảng cáo số & Phản hồi của khách hàng.

Web-based Dashboard

QueueBee CCM đi kèm với bảng dựa trên nền web giúp cấu hình hệ thống, giám sát và phân tích báo cáo theo thời gian thực.

Thư viện báo cáo chuẩn bao gồm các định dạng và mẫu báo cáo khác nhau phù hợp với nhu cầu cụ thể. Khung thời gian báo cáo & thời lượng linh hoạt & có thể dễ dàng thiết lập. Tất cả các báo cáo tạo ra được trình bày với dữ liệu thời gian thực cho bạn phân tích chính xác và mới nhất.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.