Xếp hàng thông qua điện thoại thông minh cho phép khách hàng có trạng thái xếp hàng thời gian thực trên điện thoại thông minh để xếp hàng từ xa.
Điều này cung cấp sự linh hoạt tuyệt vời và tối ưu hóa sự hài lòng của khách hàng.

1. Download & Cài đặt

Donwload the QueueBee Mobile Apps at
Google Play or App Store

2. Đăng ký & Đăng nhập

 

Login to the system, or register a new account for first time user.

3. Quét QR hoặc NFC

Scan QR Code or NFC from service provider.

4. Lựa chọn dịch vụ

 

Select your preferable service category.

5. Cảnh báo xếp hàng

 

Virtual Queue is obtained, and queue information is instantly updated. You are free to move around, the Apps will inform you when your turn is reached.

6. Đánh giá sự hài lòng

 

Put down your feedback or satisfaction level for the service acquired.

 

Xếp hàng không dùng vé

Xếp hàng qua di động loại bỏ sự cần thiết sử dụng vé in.
Một giải pháp thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí.
Giải pháp Go-Green

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.