QB20 được thiết kế đặc biệt để phục vụ bất kỳ mô hình doanh nghiệp nào với nhiều dịch vụ được phân phối đến nhiều bộ phận trong một tòa nhà/ cơ sở yêu cầu dữ liệu hàng đợi tập trung và hợp nhất để phân tích báo cáo và giám sát theo thời gian thực.

QB20 cung cấp tính linh hoạt cho một số hàng đợi được chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác để có thể đơn giản hóa việc quản lý luồng khách hàng của bạn bằng cách sử dụng khái niệm Cơ sở một dịch vụ nhiều vé (One-Ticket-Multiple-Service).

QB20 cho phép được tích hợp với bất kỳ hệ thống bên thứ ba nào như HIS, CRM, SMS Gateway, Customer Database, etc.

QB20 cũng cung cấp một số tính năng cao cấp, chẳng hạn như:
– Mobile Queue.
– Integrated Customer Feedback module.

Web-based Dashboard

QB20 đi kèm với bảng điều khiển dựa trên nền web cho phép cấu hình hệ thống, giám sát và phân tích báo cáo theo thời gian thực.

Thư viện báo cáo chuẩn bao gồm các định dạng và mẫu báo cáo khác nhau phù hợp với nhu cầu cụ thể. Khung thời gian báo cáo & thời lượng linh hoạt & có thể dễ dàng thiết lập. Tất cả các báo cáo tạo ra được trình bày với dữ liệu thời gian thực cho bạn phân tích chính xác và mới nhất.

 

Mobile Queue Apps

QB20 được hỗ trợ xếp hàng qua di động, nó cho phép khách hàng xếp hàng hầu như thông qua Điện thoại thông minh với Ứng dụng QueueBee, có thể tải xuống miễn phí từ Google Play Store hoặc Apple Store.

Các bước đơn giản để tải xuống và tự động thiết lập cung cấp cho khách hàng ứng dụng điện thoại thông minh xếp hàng di động miễn phí.

Không có phí thường niên. Không có giới hạn người dùng.

 

 

Virtual Call Terminal

Thiết bị đầu cuối cuộc gọi ảo dựa trên nền web có thể truy cập thông qua bất kỳ trình duyệt internet nào, cho phép máy trạm thực hiện các hoạt động xếp hàng khác nhau như CALL, RECALL, TRANSFER v.v.

 

Advance Features

QB20 cho phép dữ liệu xếp hàng được chuyển từ người này sang người khác phục vụ các yêu cầu phức tạp của khách hàng cần tìm kiếm sự tư vấn từ nhiều chuyên gia / dịch vụ. Toàn bộ quá trình chuyển hàng đợi được chi tiết và ghi lại để theo dõi và phân tích quản lý luồng.

QB20 sẵn sàng tích hợp với bất kỳ hệ thống bên thứ 3 nào như HIS, CRM, Customer Database.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.