Tại sao lại sử dụng QueueBee Customer Feedback

Tiết lộ sự thật
• Tiết lộ sự thật về tỷ lệ hài lòng của khách hàng để giúp cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tỷ lệ phản hồi cao
• Một giải pháp phản hồi khách hàng ngay lập tức cho phản hồi dịch vụ với nền tảng giao diện người dùng chất lượng đảm bảo tỷ lệ phản hồi cao.
• Nhiều loại thiết bị đầu cuối phản hồi được đặt tại vị trí phù hợp.

Công cụ phân tích toàn diện
• Cung cấp các công cụ báo cáo toàn diện để lập biểu đồ phân tích xu hướng phản hồi của khách hàng.

 

Mobile Apps

Ứng dụng xếp hàng di động QueueBee được tích hợp với hệ thống Phản hồi của khách hàng, do đó phản hồi của khách hàng sẽ được thu thập ngay lập tức khi họ tham dự.

Không có phí thường niên. Không có giới hạn người dùng.

 

 

Web-based Dashboard

Được xây dựng với các báo cáo chiến lược khác nhau, Hệ thống phản hồi khách hàng QueueBee có thể phân biệt rõ ràng giữa phản hồi tích cực và tiêu cực để người quản lý có thể ưu tiên các mục hành động của họ trước mọi phản hồi.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.